Samenwerking met Protestantse Kerk Amsterdam

Youth for Christ gaat een samenwerking aan met Protestantse Kerk Amsterdam om samen missionair jongerenwerk op te starten in Amsterdam. De twee partijen hebben een overeenkomst getekend, waarin ze afspreken samen op te trekken om het evangelie bekend te maken in de wijk De Baarsjes. Ze doen onderzoek naar wat jongeren nodig hebben en willen een jeugdplek creëren, waar zowel kerkelijke als niet-kerkelijke jeugd welkom is.

Vincenza La Porta, directeur bij de Protestantse Kerk Amsterdam: “De Jeruzalemkerk die in de Baarsjes staat, ziet al tijden best veel jeugd op straat die soms letterlijk de kerk inloopt voor aandacht. Youth for Christ heeft de expertise hoe je daar goed handen en voeten aan kunt geven. Samen willen we jongeren hoop bieden!” Bram Rebergen, directeur van Youth for Christ Nederland beaamt dat. “Opgroeien in een grote stad als Amsterdam kan een hoop anonimiteit met zich meebrengen. Wij gunnen elke Amsterdamse jongere dat hij of zij een veilige en geborgen plek weet te vinden, waar de mogelijkheid bestaat om Jezus te leren kennen.”

GEDEELDE VISIE

Youth for Christ en de Protestantse Kerk passen goed bij elkaar, omdat ze de visie delen om jongeren te ontmoeten, die nu niet in de kerken aanwezig zijn of erbij betrokken zijn. “We vullen elkaar aan”, aldus Vincenza La Porta. “Wij hebben die visie én we hebben ruimte in onze gebouwen door de stad; Youth for Christ weet als geen ander hoe je contact moet maken met jongeren buiten de kerk.” Bram Rebergen: “Wij hebben veel ervaring met het werken in wijken met een doelgroep die vaak uit het zicht van een kerk is. Bovendien lukt het ons vaak om in korte tijd een netwerk op te bouwen dat ons werk ondersteunt. Wat dat betreft profileren wij ons als dé expert op het gebied van missionair jongerenwerk. En de Protestantse Kerk is al eeuwenlang aanwezig in Amsterdam en draagt daar in de wijken de naam van God uit. Zij laten al heel lang de Geest waaien door de stad! De Protestantse Kerk Amsterdam is heel missionair, ze pionieren actief en hebben een enorme drive om de kerk nieuw leven in te blazen.”

CONCRETE PLANNEN

Nu de samenwerking is aangegaan, worden de plannen van beide partijen concreet. Allereerst wordt er onderzoek gedaan naar wat jongeren in De Baarsjes nodig hebben en welke doelgroep niet in beeld is bij de kerk. Ook wordt er een jeugdplek gezocht: een plek waar zowel kerkelijke als niet-kerkelijke jongeren terechtkunnen. Als die plek is gevonden, wordt er een netwerk gecreëerd van mensen die betrokken willen zijn. Daarnaast wordt er gezocht naar vrijwilligers, zodat het jeugdwerk op gang kan komen. Het uiteindelijke doel is, om een plek te creëren voor jongeren tot 18 jaar die nu niet bij een kerk in beeld zijn.

Bram Rebergen heeft alle vertrouwen in de samenwerking met de Protestantse Kerk Amsterdam. En ook Vincenza La Porta heeft goede verwachtingen: “Onze droom is dat we samen Gods liefde gestalte kunnen geven, juist ook voor deze kinderen en jongeren in de Baarsjes. We willen ze laten zien dat ze waardevol zijn, met hun talenten én onvermogens, om hen zo tot bloei te laten komen. De Protestantse Kerk Amsterdam hoopt dat we veel van Youth for Christ kunnen leren in hoe dit project gaat lopen!”